Equipment Name Rack RU Slot Model Name Equipment Class
CISCO 4948 2.12 36   CISCO 4948-10GE      Data
7609 RTR1 2.13 3   CISCO 7600 CHASSIS   Data
E6K1 DS CHAS 4.02.41 4.02 41   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
E6K1-2 DS CHAS 4.02.36 4.02 36   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
E6K2 DS CHAS 4.02.31 4.02 31   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
E6K3 DS CHAS 4.02.26 4.02 26   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
E6K3 DS CHAS 4.02.21 4.02 21   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
E6K03 4.07 4   ARRIS E6000 CHASSIS  Data
E6K02 4.08 4   ARRIS E6000 CHASSIS  Data
E6K01 4.08 23   ARRIS E6000 CHASSIS  Data
E6K1 US CHAS 4.12.40 4.12 40   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
E6K1 US CHAS 4.12.35 4.12 35   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
E6K2 US CHAS 4.12.30 4.12 30   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
E6K2 US CHAS 4.12.25 4.12 25   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
E6K3 US CHAS 4.12.20 4.12 20   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
E6K3 US CHAS 4.12.15 4.12 15   MAXNET II CHS PASVE  RF Video
VOD CHAS 5.01.40 5.01 40   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
VOD CHAS 5.01.35 5.01 35   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
VOD CHAS 5.01.29 5.01 29   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
VOD CHAS 5.01.24 5.01 24   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
APEX01 5.02 42   APEX 1000            VOD
APEX02 5.02 41   APEX 1000            VOD
APEX03 5.02 39   APEX 1000            VOD
APEX04 5.02 38   APEX 1000            VOD
APEX05 5.02 36   APEX 1000            VOD
APEX06 5.02 35   APEX 1000            VOD
APEX07 5.02 33   APEX 1000            VOD
APEX08 5.02 32   APEX 1000            VOD
APEX09 5.02 30   APEX 1000            VOD
APEX10 5.02 29   APEX 1000            VOD
APEX11 5.02 27   APEX 1000            VOD
APEX12 5.02 26   APEX 1000            VOD
APEX13 5.02 24   APEX 1000            VOD
MSP01 5.07 30   BIG BAND MSP2800     VOD
SDV CHAS 5.08.40 5.08 40   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SDV CHAS 5.08.35 5.08 35   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SDV CHAS 5.08.29 5.08 29   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SDV CHAS 5.08.24 5.08 24   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SDV CHAS 5.08.18 5.08 18   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SWEEP CHAS 7.03.28 7.03 28   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SWEEP CHAS 7.03.23 7.03 23   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SWEEP CHAS 7.03.18 7.03 18   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
SDA5510-TE-01 7.03 42   REVERSE SWEEP        Test Equipment
SDA5510-TE-02 7.03 39   REVERSE SWEEP        Test Equipment
SDA5510-MR-01 7.03 36   REVERSE SWEEP        Test Equipment
SWEEP5500 7.03.33 7.03 33   ACTERNA SWEEP        Test Equipment
OM CHAS 7.05.38 7.05 38   ADC PASSIVE SHELF    RF Video
OM01 7.05 30   MOTOROLA OM 2000     VOD
OM02 7.05 17   MOTOROLA OM 2000     VOD
OM03 7.05 4   MOTOROLA OM 2000     VOD